Rasen Collection

K白金与K黄金两种不同金色,搭配日本磁铁编织手绳,独特时尚。螺旋上升式纹格造型,成对设计,两个螺旋可组合成一个旋。
相间交叉环绕,似深情相拥的两个人,把从心而来的爱通过手臂到达手掌,在双手间流动并传递给对方。

RASEN Collection 手绳-红 399
RASEN Collection
手绳-红
¥699
RASEN Collection 手绳-黑 499
RASEN Collection
手绳-黑
¥699
RASEN Collection 手绳-黄 399
RASEN Collection
手绳-黄
¥699
RASEN Collection 手绳-棕 499
RASEN Collection
手绳-棕
¥699